Bundsbæk mølle

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-223

Fredningsnr.
2603184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav og matr.nr. ? Bundsbæk mølle. Gult kort. Tinglysning af bro ved Bundsbæk Mølle: Granitstensbro. Broen er opført af kløvede granitbjælker. Den har tre gennemløb. Det østligste er 1 m bredt, det mellemste er 0,7 m bredt og det vestligste er 1,1 m bredt. De er alle 1,15 m høje og 4,2 m lange. Broanlæggets samlede højde er 1,5 m og bredden er 6 m. De tre gennemløb dannes ved to rækker granitpæle, 4 i den vestlige og 5 i den østlige række, der er gravet ned i bunden. De forbindes indbyrdes i hver række af vandretliggende granitbjælker. På disse hviler broens overliggere. I vand- løbets sider hviler overliggerne på kløvede kampesten af varierende størrelse. De er sat både vandret og lodret. Hvert gennemløb har sit sæt overliggere. Ved hvert hjørne af broanlægget står en markeringssten. De tre måler 0,25 x 0,25 x 0,4 m, mens den fjerde måler 0,5 x 0,5 x 0,6 m. De forbindes parvist af et 6 m langt jernrør. Under broen løber Bundsbæk Møllebæk fra nord mod syd. Over broen fører en nu nedlagt grusbelagt vejstrækning mellem Bundsbæk Møllegård og den offentlige bivej mellem Dejbjerg og Hanning.
Undersøgelsehistorie

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredet stenkiste ved Bundsbæk Mølle. Bundsbæk Mølle. 27.09.1990: Bundsbæk Mølle, granitstensbro; som fritekst; op mod broens sydlige markeringssten er sat et stk. hegn af nedgravede pæle forbundet med en overligger og et mellemstykke, tilsat med fårenet; hegnet fortsætter på hver side af grusvejen op til gården; broens vestlige rækværk (jernrør) er også besat med fårenet ned til vejbane; broen er grusbelagt. Foto: 4-33-34 JBA

1989 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Uspecificeret aktivitet
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Granitstensbro. Broen er opført af kløvede granitbjælker. Den har tre gennemløb. Det østligste er 1m bredt, det mellemste er 0,7m bredt og det vestligste er 1,1m bredt. De er alle 1,15m høje og 4,2m lange. Broanlæggets samlede højde er 1,5m og bredden er 6m. De tre gennemløb dannes ved to rækker granitpæle, 4 i den vestlige og 5 i den østlige række, der er gravet ned i bunden. De forbindes indbyrdes i hver række af vandretliggende granitbjælker. På disse hviler broens overliggere. I vandløbets sider hviler overliggerne på kløvede kampesten af varierende størrelse. De er sat både vandret og lodret. Hvert gennemløb har sit sæt overliggere. Ved hvert hjørne af broanlægget står en markeringssten. De tre måler 0,25 x 0,25 x 0,4m, mens den fjerde måler 0,5 x 0,5 x 0,6m. De forbindes parvis af et 6m langt jernrør. Under broen løber Bundsbæk Møllebæk fra nord mod syd. Over broen fører en nu nedlagt grusbelagt vejstrækning mellem Bundsbæk Møllegård og den offentlige bivej mellem Dejbjerg og Hanning.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra Ø
set fra SØ
set fra ø
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt