Idum Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-491

Fredningsnr.
2203141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Idum Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 6 m langt, 4 m bredt og 3 m højt, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 4 m høj og 10,5 m bred. De vinkel- stillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og afgang. Broen er forstærket med beton ovenpå granitkvadrerne. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværn. Landevej nr. 418 fører over broen. Idum Å løber under broen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1820 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1820/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0212
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Idum Bro. Broen er opført af granitkvadre med tøndehvælving. Broens gennemløb er 6m langt, 4m bredt og 3m højt, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 4m høj og 10,5m bred. De vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og afgang. Broen er forstærket med beton ovenpå granitkvadrene. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværn. Landevej nr. 418 fører over broen. Idum Å løber under broen.

1989 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 6111-0212
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)