Katry
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-201

Fredningsnr.
421326

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanepælen er meddelt til NST, men ikke tinglyst på ny. ************************************************ Vildtbanesten/skelsten. Udkløvet kampesten. 45 x 25 cm ved grunden, 33 x 22 cm ved toppen, 80 cm høj. På siden som vender mod S er indhugget: F.R. VI (Frederik Rex den 6.). Flyttet hertil fra det tidligere skovfogedsted ved Øvelgunde og opstillet i græsrabatten. 1989: tinglysning af 28. maj 1985 er ophævet, da stenen er flyttet fra matr.nr. 113 Asserballeskov, Asserballe til matr.nr. 34 Nørreskov, Notmark. Stenen er placeret i vestsiden af vejen i afd. 116 i sydenden af Nørreskoven. Stenen er flyttet hertil fra Øvelgunde Skovfogedsted i sommeren 1989, da skovfogedstedet blev solgt. Ejer af stenen: Gråsten Skovdistrikt
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2593
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Vildtbanepæl. 0,8 x 0,46 x 0,25 m. Inskription FVIR. I vejrabat ved indkørsel til "Præsteskov".

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2593
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Flyttet ca. 140 m ind i skoven, stadig i vejkanten.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1781/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Vildtbanepæl, flyttet fra 230201 sb. 121. For nærmere informationer se Asserballe sogn sb. 121.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)