Blemmelyng
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-56

Fredningsnr.
523438

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav høj, ca. 1 x 12 m. Let beskadiget i N. Indsænkning i Sø. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En almindelig Stenrøse ca 20 Alen i Tværmaal Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, ca 1 x 12 m. Let beskadiget i N. Indsænkning i SØ. Kratbevokset i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse i ager. 0,8 x 12 m. Dim. vanskeligt at fastslå. Lav sænkning N for midten. Flad høj. Del af N-fod afgravet i gammel tid. Rektangulært dyrkningsfri zone omkring højen. Men mægtig stenvold af gamle marksten dækker det meste af frizonen omkring højen. Kun på S-delen er stendyngen ikke så markant. Bevoksning af unge røn på S og Ø-del. Enkelte hyld i N. Unge egetræer på S-del. Tæt brombærkrat på meste af højen. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)