Nielstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090509-27

Fredningsnr.
401612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb, der hver er 4,7 m lange, 1,2 m brede og 1,2 m høje. Gennemløbenes sider er opført af kløvede kampesten med granitbjælker som overliggere. Strømpillen er 0,6 m bred. Hver facade er 1,8 m høj og 5 m bred. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1,5 m i hver ende. For hver ende af hver facade står en markeringssten, i alt 4, der hver måler 0,6 x 0,25 x 0,25 m. De er parvis forbundet af jernrør, der er 5 m lange. De to jernrør understøttes på midten af et lodret jernrør, der er ca. 1 m højt. Over stenkisten løber den asfalterede kommunevej, Nielstrupvej, bivej nr. 30. Gennem stenkisten løber Syntemade Å.
Undersøgelsehistorie  (6)
1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0174
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb, der hver er 4,7 m lange, 1,2 m brede og 1,2 m høje. Gennemløbenes sider er opført af kløvede kampesten med granitbjælker som overliggere. Strømpillen er 0,6 m bred. Hver facade er 1,8 m høj og 5 m bred. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1,5 m i hver ende. For hver ende af hver facade står en markeringssten, i alt 4, der hver måler 0,6 x 0,25 x 0,25 m. De er parvis forbundet af jernrør, der er 5 m lange. De to jernrør understøttes på midten af et lodret jernrør, der er ca. 1 m højt. Over stenkisten løber den asfalterede kommunevej, Nielstrupvej, bivej nr. 30. Gennem stenkisten løber Syltemade Å.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0174
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 249/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Museal restaurering
Journal nr.: ØHM 1306
Svendborg Museum
Tilsyns- og dokumentationsarbejde ved restaurering af fredet vejkiste forårsaget af synligt brud på to af overliggerne. Det viste sig, at yderligere fire overliggere var knækkede og skulle erstattes. Størstedelen af vejkisten blev pillet ned og efterfølgende genopbygget ved placering af kampestenene sammesteds som før nedrivning. Stenkisten er oprindeligt opført som tørmur, men for at fremtidssikre konstruktionen gav Slots- og Kulturstyrelsen dispensation til at bygge bropillen op med kalkmørtel som bindemiddel, samt ved overliggernes kontakt med de bærende murflader. Udover de seks nye overliggere og påført grus mellem overliggerne og asfalten og en smule grus bagved brofæsterne er vejkisten genopført alene ved brug af de originale materialer.

2017 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: SLKS 17/03206
Svendborg Museum
ØHM1306 Vejkiste ved Nielstrup Abstract Tilsyns- og dokumentationsarbejde ved restaurering af fredet vejkiste. Restaureringen skyldes bl.a. synligt brud på to overliggere samt øvrige sætningsskader som følge af tung trafik. Størstedelen af vejkisten blev revet ned og efterfølgende genopbygget ved placering af kampestenene sammesteds som før nedrivning. Arbejdet foregik i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Svendborg Kommune. Daglig leder og beretningsansvarlig: Marie Vang Posselt.

Litteraturhenvisninger  (0)