Try
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-177

Fredningsnr.
071544

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 20 m. S-side afgravet, hul i NØ-hjørne, men til- vokset. Granbevokset i ager. Try, matr.nr. 9 b. Høj i skel til Torslev.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 M. høj, 20 M. i Diam. Højen ligger i Skel til foregaaende Lod. Syd for Skellet er meget bortkørt; Bunken staar stejlt. Resten er velbevaret, lynggroet og beplantet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m. Granbevokset i Agerhul; Sydside afgravet, Hul i NØ. Hjørne, men tilvokset.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kraktilgroet høj i skel mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)