Søndergadebroen

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170205-48

Fredningsnr.
34092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Søndergade-broen. Broen er opført i granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 8 m langt, 9 m bredt og ca. 3,5 m højt. Hver facade er 17 m bred og ca. 4 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved slug og afgang. På broens facade, både ved slug og afgang, er under en kongekrone indhugget 18 R 08. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægningen.
Undersøgelsehistorie

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Søndergade-Broen. Broen er opført i granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 8m langt, 9m bredt og ca. 3,5m højt. Hver facade er 17m bred og ca. 4m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved slug og afgang. På broens facade, både ved slug og afgang, er under en kongekrone indhugget: 18 R 08. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægningen.

1989 Uspecificeret aktivitet
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sønderbro" Som fritekst. Tilføjelse: under kongekronen er indhugget "VI". Broen er afmærket ved skilt indfældet i husmuren NV. for broen, hvor det fremgår at den er restaureret af Kolding kommune i 1984-85.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland