Hornsbæk (Folevej)
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200101-97

Fredningsnr.
370628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkistens gennemløb er mod nord 1,4 m bredt og mod syd 2,2 m. Gennem- løbet er 1,1 m højt og 6,6 m langt. Fang og slip er tilhuggede granitsten. Gennemløbets sider er tilhuggede granitsten lagt i 3 skifter og fuget med cementmørtel. Bunden er tilhuggede granitsten. Overliggerne er tilhuggede granitoverliggere 4,85 fra nord og betondæk mod syd. På stenkisten ligger et ca. 0,3 m tykt kørebanelag afsluttet med asfalt. Over stenkisten løber Folevej og gennem stenkisten løber Hornsbæk. Fredningen omfatter ikke betondækket mod syd og den moderne vejbelægning og autoværn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0219
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0219
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkistens gennemløb er mod nord 1,4m bredt og mod syd 2,2m. Gennemløbet er 1,1m højt og 6,6m langt. Fang og slip er tilhuggede granitsten. Gennemløbets sider er tilhuggede granitsten lagt i 3 skifter og fuget med cementmørtel. Bunden er tilhuggede granitsten. Overliggerne er tilhuggede granitoverliggere 4,85m fra nord og betondæk mod syd. På stenkisten ligger et ca. 0,3m tykt kørebanelag afsluttet med asfalt. Over stenkisten løber Folevej og gennem stenkisten løber Hornsbæk. Fredningen omfatter ikke betondækket mod syd og den moderne vejbelægning og autoværn.

1990 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 245/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 245/90; SNS 6111-0219. Sb. 20.01.01-97. Tinglysningsdokument samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 22/1 1990 på N02.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 245/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 245/90; SNS 6111-0219- Sb. 20.01.01-97. Brev af d. 16/1 1990 ml. SNS, og N02. Vedr. tinglysning af en bro over Hornsbæk på matr. 98 (ud for 354 og 183) Fole Ejerlav, Fole Gram Kommune, Sønderjyllands Amt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)