Try
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-183

Fredningsnr.
071547

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/ 1901 (Gdr. T.C. Jensen) Diplom Høj, 3 x 17 m. Mindre hul i top. Stensætning til en bænk i N-side. Radiomast på top. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, antagelig c 3 M. høj, c 17 M. i Diam. Foden er i Vest ubetydelig afskaaren. Beplantet med Naaletræer; kun paa Toppen er en lille fri Plads. Velbevaret og lynggroet i Ager. [[FM 1901.]]

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. Græsklædt i Ager. Mindre Hul i Top. Stensætning til en Bænk i Nordside. Radiomast paa Top.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsglædt og træbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)