Try

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-208

Fredningsnr.
071559

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, 3-3,5 x 13 x 94 m. NNØ-SSV. Store tilgroede huller i Ø- og V-side samt S-side. Lyng- og græsklædt i ager. Not. på rest.liste RP. NM I: (Måske undersøgelse og C-høj) Matr.nr. 17a: Langhøj i skel til matr.nr. 16a af Try.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Retning NNØ-SSV. 94 M. lang, 13 M. bred, 3-3,50 M. høj. De nordligste 29 M. er omtrent sløjfede; 13 M. fra denne Ende ses en Sten der maa have tilhørt et Gravkammer; den er 1,10 M. høj. Paa de følgende 25 M. er Ryg og Vestside bevaret; derimod er i Østsiden 3 Huller efter Randsten, og 1 stort Hul, der naar op til Ryggen. De næste 20 M. danner et stor Svaj, der ved Midten næsten naar Bunden; paa de sydligste 20 M. ses Gravning langs Ryggen men ikke paa Siderne.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 3-3,5 x 13 x 94 m. Or. NNØ-SSV. Lyng- og Græsklædt i Ager. Store tilgroede Huller i Øst- og Vestside, samt Sydside. (Maaske Undersøgelse og C - Høj).

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

688