Heiselt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-209

Fredningsnr.
071562

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m. Tilgroet hul i top mod S. Granbeplantet. NMI: I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af ubestemmelig Højde; Diam c. 18 M. Tæt beplantet med Naaletræer i Plantage; kun Toppen er fri; i den ses et Par mindre Huller og en 4,50 M. stor Sænkning. Højen er stærkt hvælvet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 15 m. Granbeplantet i Skov. Tilgroet Hul i Top mod Syd.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)