Hørbylunde Bro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-177

Fredningsnr.
250955

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, Hovedlandevej 404, litra "a". km 73, 9, Funder Kirkeby By, Funder. Beliggende på Hovedlandevej 404 ved km 73,9, Skærskovhedevej: Hørbylunde Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 8,5 m langt, 3 m bredt og 2,4 m højt målt fra underkanten af bue- stikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 2,8 m høj og 6 m bred. De udadskrånende, svagt vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 2,8 m. Ovenpå granitkonstruktionen er lagt en betonkonstruktion. Over broen fører Hovedlandevej 404. Gennem broen løber Funder Å. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværnet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0255
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 770/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0255
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hørbylunde Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 8,5 m langt, 3 m bredt og 2,4 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 2,8 m høj og 6 m bred. De udadskrånende, svagt vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 2,8 m. Ovenpå granitkonstruktionen er lagt en betonkonstruktion. Over broen fører Hovedlandevej 404. Gennem broen løber Funder Å. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværnet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro.

Litteraturhenvisninger  (0)