Nakkebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090429-32

Fredningsnr.
401548

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra a og b (ud for matr.nr. 1a Nakkebølle Hovedgård, Åstrup. Stenkiste under vej nr. 215. Stenkistens brofæste er to skifter højt og består af tilhuggede kampesten fuget med cement. Overliggerne er 1,5 m lange granit- pæle. Gennemløbet er ca. 38 m langt, 1 m højt og 0,85 m bredt. Gennemløbet er ved afgangen forlænget med en betonkonstruktion. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og den ovennævnte betonkonstruktion.
Undersøgelsehistorie  (4)
1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0249
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste under vej nr. 215. Stenkistens brofæste er to skifter højt og består af tilhuggede kampesten fuget med cement. Overliggerne er 1,5 m lange granitpæle. Gennemløbet er ca. 38 m langt, 1 m højt og 0,85 m bred. Gennemløbet er ved afgangen forlænget med en betonkonstruktion. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0249
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 769/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)