Nørre Søby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
080806-12

Fredningsnr.
38153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "m" (ud for matr.nr. 12a og 16i Nr. Søby, Nørre-Søby). Stenkiste under landevej 213-16-4. Stenkistens sider er saat i 2 skifter af råt tildannede granitblokke med overliggere af råt tildannede granitbjælker. Gennemløbet er 9 m langt, 0,9 m bredt og 1,2 m højt. Hele facaden er 3 m bred og 2 m høj. I vejkanten over stenkisten står to markeringspæle af granit. De måler hver 40 x 25 x 25 cm. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0248
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0248
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste under landevej 213-16-4. Stenkistens sider er sat i 2 skifter af råt tildannede granitblokke med overliggere af råt tildannede granitbjælker. Gennemløbet er 9 m langt, 0,9 m bredt og 1,2 m højt. Hele facaden er 3 m bred og 2 m høj. I vejkanten over stenkisten står to markeringspæle af granit. De måler hver 40 x 25 x 25 cm. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 613/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Dog kunne de to ledstolper ikke findes

Litteraturhenvisninger  (0)