Nørre Søby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
080806-12

Fredningsnr.
38153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "m" (ud for matr.nr. 12a og 16i Nr. Søby, Nørre-Søby). Stenkiste under landevej 213-16-4. Stenkistens sider er saat i 2 skifter af råt tildannede granitblokke med overliggere af råt tildannede granitbjælker. Gennemløbet er 9 m langt, 0,9 m bredt og 1,2 m højt. Hele facaden er 3 m bred og 2 m høj. I vejkanten over stenkisten står to markeringspæle af granit. De måler hver 40 x 25 x 25 cm. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste under landevej 213-16-4. Stenkistens sider er sat i 2 skifter af råt tildannede granitblokke med overliggere af råt tildannede granitbjælker. Gennemløbet er 9 m langt, 0,9 m bredt og 1,2 m højt. Hele facaden er 3 m bred og 2 m høj. I vejkanten over stenkisten står to markeringspæle af granit. De måler hver 40 x 25 x 25 cm. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.

1990 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Dog kunne de to ledstolper ikke findes