Sabro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150507-5

Fredningsnr.
241313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 20 m langt, 0,62 m bredt og 0,77 m højt. Hele facaden ved afgangen er 0,9 m høj og 1,1 m bred. Gennemløbets sider er opført af uensartet stenmateriale bestående af udkløvede, rejste sten, dels og fortrinsvis af større og mindre sten, både kløvede og naturligt flade, i to skift. Både ved slug og afgang, ca. 1 m fra åbningen står i hver side en regelmæssigt tilhugget bæresten, der er ca. 35 cm bred. Fra disse og ud til facaden består siderne af bæresten, der er anbragt på højkant og på hvilke overliggerne hviler. Gennemløbet er ved afgangen forlænget 0,8 m med en trekantet sten som overligger. Facaden ved sluget er jorddækket.
Undersøgelsehistorie

1990 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 20 m langt, 0,62 m bredt og 0,77 m højt. Hele facaden ved afgangen er 0,9 m høj og 1,1 m bred. Gennemløbets sider er opført af uensartet stenmateriale bestående af udkløvede, rejste sten, dels og fortrinsvis af større og mindre sten, både kløvede og naturligt flade, i to skift. Både ved slug og afgang, ca. 1 m fra åbningen står i hver side en regelmæssigt tilhugget bæresten, der er ca. 35 cm bred. Fra disse og ud til facaden består siderne af bæresten, der er anbragt på højkant og på hvilke overliggerne hviler. Gennemløbet er ved afløbet forlænget 0,8 m med en trekantet sten som overligger. Facaden ved sluget er jorddækket.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Stenkiste.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt