Lille Hansted Bro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-81

Fredningsnr.
281221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille Hansted Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 9 m langt. Buens spændvidde er 6,5 m. Afstanden fra åens bund til underkanten af buestikstenen er 2,5 m. Hele facaden er 9 m bred og 3,5 m høj. Brofæsternes fløjmure er vinkelstillede og indsnævrer gennemløbet både ved sluget og ved afgangen. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, gelænderet eller betonkanten, der afslutter kørebanen over begge facader.
Undersøgelsehistorie  (7)
1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0256
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille Hansted Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 9 m langt. Buens spændvidde er 6,5 m. Afstanden fra åens bund til underkanten af buestikstenen er 2,5 m. Hele facaden er 9 m bred og 3,5 m høj. Brofæsternes fløjmure er vinkelstillede og indsnævrer gennemløbet både ved sluget og ved afgangen. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, gelænderet eller betonkanten, der afslutter kørebanen over begge facader.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0256
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 831/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lille Hansted Bro". Som fritext. Tilføjelse: Opført 1928 som erstatning for broen øst for, der er bygget 1837-1838, og efter samme model som denne. (Grundet vejomlægning, der skulle tilpasses jernbanens nye dobbeltspor). Bevoksning: 1997: Mos

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"SNH 134+135+136+137: Nonnesig. Rester af bropæle og stenlægning v. Hansted Bro. Fredet 2812-21."

Litteraturhenvisninger  (0)