Nørgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180403-32

Fredningsnr.
240227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "b". Hovedlandevej 418, km 7.990. Den mellemste del og den nordlige del, Hee, Ringkøbing kommune. Beliggende under hovedlandevej 418, km 7.990. Stenkiste. Stenkisten har 2 gennemløb. Hvert gennemløb er 1,1 m højt, 1,15 m bredt og 9,5 m langt. Hver facade er 1,3 m høj og 4 m bred. Strøm- pillen er 0,95 m bred. Gennemløbets sider er sat i 2 skifter. Nederste skifte består af store, kløvede kampesten. Andet skifte består af mindre, kløvede kampesten. Facaderne består af granitkvadrer. Overliggerne er granitbjælker. De udad- sfskrånende, vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 1 m. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 778/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0211
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0211
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkisten har 2 gennemløb. Hvert gennemløb er 1,1 m højt, 1,15 m bredt og 9,5 m langt. Hver facade er 1,3 m høj og 4 m bred. Strømpillen er 0,95 m bred. Gennemløbets sider er sat i 2 skifter. Nederste skifte består af store, kløvede kampesten. Andet skifte består af mindre, kløvede kampesten. Facaderne består af granitkvadrer. Overliggerne er granitbjælker. De udadskrånende, vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 1 m. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)