Tornby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-23

Fredningsnr.
513315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst: Høj, 3,5 x 24 m. Mindre sænkning i top, noget afgravet mod N. Rævegrave i siden. Kratbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 anselige Gravhøie [sb.23A-D] liggende tæt op til hinanden; en af dem er stærkt beskadiget i den ene Side uden at dog Centrum synes at være naaet, paa en anden har man gjort et vældigt Angreb, og det er aabenbart "Skattegravere", som have huseret her, thi man har med en smal Grøft gaaet ind mod Centrum fra alle 4 Sider, men er ikke naaet helt igjennem; om man har truffet Centralbegravelsen, eller om denne endnu er at finde i den tilbagestaaende Kjerne i Midten vil først en ny Gravning kunne afgjøre. De andre 2 Høie er ubeskadigede. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 24 m. Mindre Sænkning i Top, noget afgravet mod N. Rævegrave i Siden. Kratbevokset i Skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov. 3,5 x 25 m. Med randstenskæde, 7 synlige randsten ved S og V-foden. 1 synlig ved SØ-fod. Randsten 0,5-1 m store. N-siden af højen afpløjet VNV-ØSØ i gammel tid, forekommer derfor lidt kortere i NS end i ØV. V-lige del af højen med svag skrånende terasse ned til højfoden, der som en sokkel afgrænses til gammel dyrkningsflade. Også i Ø svag skrånende terasse tæt indenfor højfod, men kun svag sokkel mod Ø. Terasserne indenfor højen skyldes antagelig gammelt kreaturslid. Svag sænkning i top. Mange små sten, 0,1-0,2 m, synlige på V-delen af højen. Flere rævegrave på Ø-lige del af højen, en gammel tilfyldt mod N. Friske grave mod Ø og S, 2 mod N, 3 mod S. I N-siden ny rodvælter, der har lavet et 1 x 1 m stort krater. Højen tæt bevokset med gammel eg, kirsebær, ask, hassel, hyld. Enkelt tjør, røn og gran. En del gammel ved ligger på højen. Højen omgives af gamle dyrkningsflader, N-lige højfod indgår i en dyrkningsterasse. ** Seværdighedsforklaring ** 5133-15-18 er 4 kæmpehøje på række. De 3 ligger i skov, de er meget imponerende og absolut seværdige. De kunne overvejes frilagt. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)