Ensted præstegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220103-62

Fredningsnr.
420916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mindesmærke, Efterreformatorisk tid (dateret 1577 - 1577 e.Kr.)

Indskrift, Efterreformatorisk tid (dateret 1577 - 1577 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Stenen er 2 m høj, 65 cm bred og 25 cm tyk. Stenen står boltet fast til en læmur. På siden, som vender mod øst, ses følgende inskription: ANNO 1577 E P H N KAtRINE POtHAVE SCHE X
Undersøgelsehistorie  (7)
1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 297/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 297/64. Sb. 22.01.03-62. Brev af d. 8/6 1964 ml. sognepræst J. C. Fenger, Ensted, og N02. Med Deres venlige brev af 26 f.m. har vi modtaget oplysninger om og fotografier af den sten, der findes indmuret i Ensted præstegårds læmur mod vest. Stenen må ganske sikkert være en ejersten, men den lader sig ikke tyde på grundlag af fotografierne. Efter disse kan kun læses: ANNO 1577 E ? h KA ...NE (Katrine, Karine?) RO.HAVE (Pothave?) .. S CHE Hvis en af museets medarbejdere kommer til Ensted, vil han naturligvis være Dem behjælpelig med at læse teksten, men De vil muligvis selv forinden have været i stand dertil, hvis De en aften prøver på at tyde den i skæret af en lommelygte. Med tak for de tilsendte fotografier tillader vi os at indlemme dem i vort topografiske billedarkiv. Med venlig hilsen Fritze Lindahl Museumsinspektør. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 26/5; 8/6 1964 ml. sognepræst J. C. Fenger, Ensted, og N02.

1964 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 297/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 612/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter. ] N02 612/90; SN 6111-0296. Sb. 22.01.03; 62- 64. Tinglysningsdokumenter (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 7/3 1990 på N02. Sb. 22.01.03-62-64. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 21/2 1990 ml. Ensted Menighedsråd, og SNS.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0296
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0296
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindesten. Stenen er 2m høj, 65cm bred og 25cm tyk. Stenen står boltet fast til en læmur. På siden, som vender mod øst, ses følgende inskription: ANNO 1577 E P h N KAtRINE POtHAVE SCHE X

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)