Tornby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-23

Fredningsnr.
513316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 30 m. Velbevaret. Kratbevoksning i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 anselige Gravhøie [sb.23A-D] liggende tæt op til hinanden; en af dem er stærkt beskadiget i den ene Side uden at dog Centrum synes at være naaet, paa en anden har man gjort et vældigt Angreb, og det er aabenbart "Skattegravere", som have huseret her, thi man har med en smal Grøft gaaet ind mod Centrum fra alle 4 Sider, men er ikke naaet helt igjennem; om man har truffet Centralbegravelsen, eller om denne endnu er at finde i den tilbagestaaende Kjerne i Midten vil først en ny Gravning kunne afgjøre. De andre 2 Høie er ubeskadigede. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 30 m. Velbevaret. Kratbevokset i Skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov. 3,5 x 24 m. Med randstenskæde, 2 randsten synlige ved NV-fod. Omkring gammel eg. Højen noget afpløjet i gammel tid. Ved V-foden lagt en del gamle marksten optil højfoden. Højen let afhøvlet til alle sider, ved V-siden spor af terasse antagelig forårsaget af kreaturer. Gamle dyrkningsterasser omkring hele højen, falder mod N Ø S og V. En del gamle væltede kirsebærtræer på højen. Flere gamle eg, kirsebær, 1 ask, lidt hyld, røn. tjørn, hassel og 1 gran. Begyndende opvækst af bøg på højtoppen. På toppen begyndende brombærkrat og en del hindbærbuske. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)