Lottehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-250

Fredningsnr.
071525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lotteshøj", granklædt i indhegning. Siderne aftrådte af krea- turer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, rund Höi, hvis nordlige Side er bortgravet.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lottehøj. Ret stor Høj af ubestemmelige Dimensioner. Siderne ere delvis afgravede, saa de staa ret stejlt. Beplantet med Naaletræer i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lotteshøj". Granklædt i Indhegning. Siderne aftraadte af Kreaturer.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i mindre skovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)