Tornby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-23

Fredningsnr.
513317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 28 m. Enkelte små indsænkninger ved foden, ellers velbevaret. Tæt bevokset med krat i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 anselige Gravhøie [sb.23A-D] liggende tæt op til hinanden; en af dem er stærkt beskadiget i den ene Side uden at dog Centrum synes at være naaet, paa en anden har man gjort et vældigt Angreb, og det er aabenbart "Skattegravere", som have huseret her, thi man har med en smal Grøft gaaet ind mod Centrum fra alle 4 Sider, men er ikke naaet helt igjennem; om man har truffet Centralbegravelsen, eller om denne endnu er at finde i den tilbagestaaende Kjerne i Midten vil først en ny Gravning kunne afgjøre. De andre 2 Høie er ubeskadigede. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 28 m. Enkelte smaa Indsænkninger ved Foden, ellers velbevaret. Tæt bevokset med Krat i Skov.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kæmpehøj i skov. 4 x 25 m. Virker højere set fra N, hvor terrænet falder ned mod en ådal- Velbevaret høj, kun svage spor af lidt kreaturslid mod øst, syd og vest. Gammel nedgravning udenfor højfoden i NØ-siden. Højen let afpløjet i N. Lidt marksten langs Ø og SV-siden. Højen tæt bevokset med gammel eg, lidt elm, kirsebæe, ask, røn og hassel. Tæt med kaprifolie på toppen og N-delen af højen. Omkring højfoden i Ø og V-siden tjørne, hyben og brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)