Fruerlundshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-261

Fredningsnr.
071532

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1900, propr. D. Bruun Diplom "Fruerlundshøj", 2,5 x 18 m. Tilgr. gravninger i top og si- der. NV-højfod noget afskåret. Granbeplantet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höi; en Del af den sydlige Side er bortgravet; Diam 50', 12' h.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 M. høj, 18 M. i Diam. Toppen danner en 4 M. stor Flade. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fruerlundshøj", 2,5 x 18 m. Granbeplantet i Ager. Tilgr. Gravninger i Top og Sider. NV. Højfod noget afskaaret. FM. 20/9.00.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Løvtræsbevokset, fladagtig høj på afpløjet stub i ager. Stedvis ældre rønnebeplantning langs højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)