Tornby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-23

Fredningsnr.
513318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Større indgravninger fra Ø og SV. Noget forgravet i toppen. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 anselige Gravhøie [sb.23A-D] liggende tæt op til hinanden; en af dem er stærkt beskadiget i den ene Side uden at dog Centrum synes at være naaet, paa en anden har man gjort et vældigt Angreb, og det er aabenbart "Skattegravere", som have huseret her, thi man har med en smal Grøft gaaet ind mod Centrum fra alle 4 Sider, men er ikke naaet helt igjennem; om man har truffet Centralbegravelsen, eller om denne endnu er at finde i den tilbagestaaende Kjerne i Midten vil først en ny Gravning kunne afgjøre. De andre 2 Høie er ubeskadigede. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Større Indgravninger fra Ø og SV. Noget forgravet i Toppen. træbevokset i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kæmpehøj i ager, 4 x 24 m. Stærkt afgravet og siderne afslidt. Der pløjes i en afrundet firkant omkring højen, ca. VNV-ØSØ og V-S, ca. 2 m frizone omkring højfod. Højeste punkt på N-delen, midterste og højeste parti afgravet. Skråner mod S. Rest af S-siden går som en SØ-NV-lig lang tunge indtil tæt Ø for centrum. Ca. 7 x 7 m stor gammel indgravning i SØ-siden. SV-lige 1/4 del af højen helt afgravet. N-lige del er afskåret i Ø-V, antagelig også kreatur opgang på N-siden til højens top samt terasser ØV og 3 m bred retn for højens nuværende top. Kun lidt bevoksning på centrale del af højen (græs begyndende opvækst af ung ask). Tæt bevoksning langs sider og fod. Synlige 1/4 del tæt bevokset med unge kirsebærtræer. Ellers adskillige gamle ege, flere tjørn, ask, æble, blomme og 1 birk, kaprifoliekrat på N-delen af højen. I S og V lidt brombær og hybenkrat. En del gamme ved ligger på og omkring højen. Lidt marksten omkring højen især ved N-siden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)