Torslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-277

Fredningsnr.
0715112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1955, tandl. Friis, Hjørring. Rektangulært dyssekammer i øst-vest, indvendige mål 2,30 x 2,50-2,75 m, sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver ende; ingen dæksten. Mod øst en gang, hvoraf ses de 2 inder- ste sten. Mellem disse 2 sten og dyssekammerets øststen er opbygget en brændtbensgrav, dækket af en lille overlig- gersten og lukket med en sten for hver ende mod øst og vest, således at den vestre sten står direkte på dyssekammerets øststen. Såvel dyssekammeret som brændtbensgraven er delvis opfyldt med håndsten og jord. De to kamre er omgivet af re- sterne af en omtrent cirkelrund jordhøj, hvoraf ca. 1/4 mod syd er helt bortgravet. Højen er indtil 1,4-1,5 m høj, diameter 13-14 m. Græsklædt, med et par bøgepur på vestsi- den. Et areal uden om højen, mod syd og øst, er indbefattet i fredningen. Det samlede fredede areal udgør ca. 19 x 19 m. Mærkesten ved højens sydøsthjørne.
Undersøgelsehistorie  (5)
1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulært dyssekammer i øst-vest, invendige mål 2,30 x 2,50 - 2,75 m, sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver ende; ingen dæksten. Mod øst en gang, hvoraf ses de 2 inderste sten. Mellem disse 2 sten og dyssekammerets øststen er opbygget en brændtbensgrav, dækket af en lille overliggersten og lukket med en sten for hver ende mod øst og vest, således at den vestre sten står direkte på dyssekammerets øststen. Såvel dyssekammeret som brændtbensgraven er delvis opfyldt med håndsten og jord. De to kamre er omgivet af resterne af en omtrent cirkelrund jordhøj, hvoraf ca. 1/4 mod syd er helt bortgravet. Højen er indtil 1,4 - 1,5 m høj, diameter 13-14 m. Græsklædt, med et par bøgepur på vestsiden. Et areal uden om højen, mod syd og øst er indbefattet i fredningen. Det samlede fredede areal udgør ca. 19 x 19 m. Mærkesten ved højens sydøsthjørne. J.nr. 242/55 om udgravnig, restaurering og fredning.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 242/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
græsklædt åbentstående dysse i lille bøgelund i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)