Østerskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-115

Fredningsnr.
442813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,2 x 6 m. 5-6 mindre randsten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,20 x 6 m. 5 - 6 mindre randsten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 7 randsten kan ses (blåt kort nævner 5-6 sten). Bevokset med græs og krat og beliggende et par m. fra tæt granplantage. Indgår i højgruppe 4428:11-17. NB! Forkert beliggenhed på Nat.Mus.'s særkort. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)