Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-123

Fredningsnr.
442823

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1,75 x 14 m. Nær top mod SØ en gl. gravning, 1,5 x 2 m bred, 0,5 m dyb. Siderne mod V og NV ujævne.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(71-77) Runde Høie [sb.123-133], 2-5 F. høie. 6. Afd. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,75 x 14 m. Nær top mod sø en gl. gravning 1,50 x 2 m bred, 0,50 m dyb. Siderne mod v. og nv. ujævne.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sandsynligvis som beskrevet på blåt kort. Overfladen virker noget ujævn og en mellemstor sten i den N-lige højfod ser ud til at være fremgravet for nylig - der er spor af hævestang eller spyd i marken - og muligvis forsøgt flyttet. På dens fremgravne side - ind mod højen - ses skåltegn. Ved NØ-lige højfod en smal grøft efter rodvælter. Højen er tæt bevokset med ca. 15 år gammel granskov og er desuden dækket af kvas og fældede træer. Indgår i højgruppe 4428:19-29. Vedr. hærværk: Se "Ny Dag" 12.9.84 samt sag F550-834. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)