Østerskoven

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-193

Fredningsnr.
442856

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,2 x 6 m. 2 mindre randsten.
Undersøgelsehistorie

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,20 x 6 m. 2 mindre randsten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3 mindre randsten, hvoraf 1 i V og 2 i Ø (desuden ses 3 lidt løst liggende sten indtil de 2 Ø-lige randsten). Markoverfladen er ujævn og løs. Det kunne se ud som om, man har kørt eller slæbt over højen (ikke særlig tydelige spor). Bevokset med et par enkelte bøgetræer. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:48 + 54-56. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk