Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-199

Fredningsnr.
442862

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1,6 x 13 m. En rejst sten, 0,5 m høj, 1 m NV for højen er medindbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(56-65) I Afd. 7 og 10 findes en Gruppe af mindre og ganske lave Høie [sb.199,204 og 135-145] . Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,60 x 13 m. En rejst sten, 0,50 m høj, 1 m nv. for højen er medindbefattet i fredningen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Fodkæde, evt. dobbelt, rundt om, men kan ikke tælles p.g.a. kvas, fældede buske og træer. Der er også en del sten op ad højsiden. Den s.k. rejste sten i NV er en klumpsten, 0,3 X 0,4 m. stor og 0,6 m. høj. I den NØ-lige højfod er gravet for ikke alt for længe siden rundt om en randsten (jvf. F550-834). Højen er bevokset med nogle ældre bøgetræer samt krat af ahorn og bregner og desuden spredt græs. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:62-75. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)