Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-201

Fredningsnr.
442870

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1 x 14 m. Overfladen ujævn med rævegave.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 14 m. Overfladen ujævn med rævegrave.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Overfladen meget ujævn. Meget overvokset af krat af brombær og nælder og bregner specielt i Ø, men i højens V-lige del ses store huller fra rævegrave. Et hul i den N-lige højside kunne dog se ud til at være gjort med spade. Iøvrigt bevokset med et stort nåletræ og nogle unge bøgetræer. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:67-75. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 5 randsten i Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)