Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-204

Fredningsnr.
442863

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1,75 x 15 m. I top en gammel gravning, 2 x 4 m bred, 1 m dyb, i midten en større sten. Sydsiden ujævn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(56-65) I Afd. 7 og 10 findes en Gruppe af mindre og ganske lave Høie [sb.199,204 og 135-145] . Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,75 x 15 m. I top en gammel gravning 2 x 4 m bred, 1 m dyb, i midten en større sten. Sydsiden ujævn.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stort hul i toppen. I hullet en 0,5 x 0,8 m. stor (liggende) sten. S-siden afgravet. Knapt 1 m. Ø om stenen et hul, ikke særlig gammelt, der ser ud til at stamme fra træstub. Nogle små sten ligger spredt på højen. Bevokset med et par graner (selvsået?) samt nogle ældre og yngre bøgetræer. Desuden krat af hindbær og ahorn. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:62-75. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)