Østerskoven

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-206

Fredningsnr.
442865

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,4 x 8 m. En skovvej går over højen i N-S.
Undersøgelsehistorie

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,40 x 8 m. En skovvej går over højen i n - s.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Et kørespor fører hen over dens V-lige del. Bevokset med enkelte bøgetræer (ved højfod) samt krat af ahorn, bøg m.m. Noget kvas på højen. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:62-75. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.