Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-207

Fredningsnr.
442866

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,65 x 9 m. Nordfoden berøres af vejen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,65 x 9 m. Nordfoden berøres af vejen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 0,7 x 10,0 x 10,0 m. Lidt udflydende. Højfoden tangeres i N af skovvej. I N en ca. 0,9 m. stor randsten, i V 1. Disse sten ligger mellem højen og 4428:65, men hører nok til 4428:66. I Ø yderligere 2 randsten. Bevokset med enkelte birketræer. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:62-75. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)