Østerskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-212

Fredningsnr.
442875

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,65 x 10 m. Rævegave mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,65 x 10 m. Rævegrav mod nø.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget ujævn i N og V af rævegrave. I højens top en stor, ret ny rævegrav. Ud mod højfoden i N er rovgravet et ca. 1 x 1 m. stort hul med "gang". I den NNV-lige højside er en ca. 0,5 x 1 m. stor rektangulær nedgravning, nu fyldt med løv og kvas, ikke helt nyt, ikke 10 år gammelt. Kvas fra fældede træer henligger over hele højen. Bevokset med et par gamle bøgetræer, enkelte nåletræer samt krat af ahorn og brombær. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:62-75. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)