Østerskoven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-213

Fredningsnr.
442845

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1,5 x 15 m. Mindre sænkning i siden mod vest, lidt af foden mod nord bortskåret af vej.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(67-70) Fire lave Høie, 2-3 F. høie; de to første halvt sløifede. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 x 15 m. Mindre sænkning i siden mod vest, lidt af foden mod nord bortskåret af vej.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. NØ-lige højfod afskåret af skovvej. 1 randsten skimtes i N mod vejen. Den på blåt kort beskrevne mindre sænkning i V kan kun anes. I SØ tangeres højfoden af en stor, gammel rodvælter som også tangerer nr. 46. Højen er tæt bevokset med ung eg og bøg samt plantet cypres - dog ikke plantet for nylig - samt højt græs. Indgår i højgruppe 4428:45-75. Højene 4428:45-53: Samme cypresplantage ca. 15 år gammel. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

2700 oversigt. Set fra SV.