Østerskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-215

Fredningsnr.
442851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 15 m lang i NV-SØ, 10 m bred, 0,4 m høj, 2 randsten ved fod mod NV, 1 randsten mod SØ. En væltet sten (1 m) 3-4 m SV for højningen medindbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 15 m lang i nv - sø., 10 m bred, 0,40 m høj. 2 randsten ved fod mod nv. 1 randsten mod sø. En væltet sten (1 m ). 3 - 4 m sv. for højningen medindbefattet i fredningen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. 3 randsten ses i NV. 2 sten kan føles i den N-lige langside og 2 i den S-lige. Lidt V for centrum er et par store, gamle rodvæltere og i dette forstyrrede område ses 4 spredtliggende sten (fra kammer?). Den N-lige højfod er ligeledes forstyrret af rodvælter. 3-4 m. SØ for højens SØ-lige hjørne ses en meterstor sten. Bevokset med meterhøjt græs, ung bøg og eg samt plantet cypres. Indgår i højgruppe 4428:45-53, der alle ligger i den samme ca. 15 år gamle cypresplantage. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)