Østerskoven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-220

Fredningsnr.
442846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,65 x 13 m. 1/3 af højen mod nord bortskåret af vej.
Undersøgelsehistorie

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,65 x 13 m. 1/3 af højen mod nord bortskåret af vej.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen i NØ afskåret af skovvej. Højen er bevokset med højt græs, ung bøg og eg samt plantet cypres. V for højfoden en stor, ældre rodvælter. Indgår i højgruppe 4428:35-75. Højene 4428:45-53 i samme cypres-plantage. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

2701 oversigt. Set fra SV.