Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-84

Fredningsnr.
432740

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 0,6 x 9 m. 1 rejst sten (1 m høj) ved fod mod SØ. En omfalden sten (1 m lang) 2 m NV for højen er medindbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(12-28) Sytten runde Gravhøie [sb.80-97], 2-5 F. høie, noget beskadigede ved Rydning af Træstød, men iøvrigt ikke forstyrrede; ligger i en tæt umiddelbart ved Skovveien. Afd. 4. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,60 x 9 m. 1 rejst sten (1 m høj) ved fod mod sø. En omfalden sten (1 m lang) 2 m nv. for højen medindbefattet i fredningen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Corselitse Østerskov. Ved SØ højfod en 1 m høj, rejst sten samt en ca 0,3 m stor og 0,3 m høj rejst sten. 2 m NV for højen ligger en 1 m lang sten. Bevokset med græs, 1 gammelt bøgetræ samt krat af bøg. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet inkl. bautasten mod Ø og væltet sten mod NV.

Litteraturhenvisninger  (0)