Østerskov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-87

Fredningsnr.
432751

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1 x 11 m. Ved fod mod øst en 1 m stor sten. En omfal- den sten (1,5 m lang) 2 m SØ for højen er medindbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(12-28) Sytten runde Gravhøie [sb.80-97], 2-5 F. høie, noget beskadigede ved Rydning af Træstød, men iøvrigt ikke forstyrrede; ligger i en tæt umiddelbart ved Skovveien. Afd. 4. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. Ved fod mod nordøst en 1 m stor sten. En omfalden sten (1,50 m lang) 2 m sø. for højen medindbefattet i fredningen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, svagt kuplet. Ved højfod mod Ø, en større sten 2 m. fra højfod mod SØ, en stor sten 1,5 x 0,6 m. Enkelte småsten i højfod. Højen bevokset med 2 store bøge og selvsået løvkrat. Umiddelbart N for højen en lille klynge ca. 8-årige graner. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.