Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-88

Fredningsnr.
432749

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1,6 x 13 m. Rævegrave i top. 2 mindre randsten mod S. 1 lignende mod NØ. En omfalden sten (1,75 m lang) 5 m øst for højen er medindbefatet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(12-28) Sytten runde Gravhøie [sb.80-97], 2-5 F. høie, noget beskadigede ved Rydning af Træstød, men iøvrigt ikke forstyrrede; ligger i en tæt umiddelbart ved Skovveien. Afd. 4. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,60 x 13 m. Rævegrave i top. 2 mindre randsten mod s. 1 liggende mod nordøst. En omfalden sten (1,75 m lang) 5 m øst for højen er medindbefattet i fredningen.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, med ujævn overflade, kuplet. Rævegrav, i brug, i top. Ved højfod 1 sten mod Ø, ved højfod 1 sten mod S. 5 m. Ø for højfoden en stor sten 1,75 m. Umiddelbart Ø for en stor rodvælter. Bevokset med 3 store bøge og løvkrat, delvis græsklædt. En del henlagt kvas på højen. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 2 aktive rævegrave.

Litteraturhenvisninger  (0)