Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-92

Fredningsnr.
442711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1 x 10 m. 3 mindre randsten mod NV. En omfalden sten (1,25 m lang) 6 m NØ for højen er medindbefattet i frednin- gen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(12-28) Sytten runde Gravhøie [sb.80-97], 2-5 F. høie, noget beskadigede ved Rydning af Træstød, men iøvrigt ikke forstyrrede; ligger i en tæt umiddelbart ved Skovveien. Afd. 4. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. 3 mindre randsten mod nv. En omfalden sten (1,25 m lang) 6 m nø. for højen er medindbefattet i fredningen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kuplet. 4 m. NØ for højfoden en større sten. 2 randsten mod NV. Højen bevokset med 1 stor bøg, bøgekrat og græs. Ved højfod en lille gruppe graner. Lidt henlagt kvas ved højfoden mod NØ. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)