Østerskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-94

Fredningsnr.
442712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 0,4 m høj, 12 m lang i NØ-SV, 6 m bred. 4 mindre rand- sten i vestl. langside, 1 i østl. langside. 1 større rejst sten ved fod mod syd.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(12-28) Sytten runde Gravhøie [sb.80-97], 2-5 F. høie, noget beskadigede ved Rydning af Træstød, men iøvrigt ikke forstyrrede; ligger i en tæt umiddelbart ved Skovveien. Afd. 4. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,40 m høj, 12 m lang i nø-sv. 6 m bred. 4 mindre randsten i vestl. langside, 1 i østl. langside. 1 større rejst sten ved fod mod syd.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret NNØ-SSV. I V-lige langside 4 sten. I højens S-ende en større væltet sten. På højen imod S 2 sten, 0,2-0,3 m. Bevokset med bregner, højt græs og løvkrat. I S-enden en gruppe graner. Flere ældre skader fra rodvæltere. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)