Understed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100212-10

Fredningsnr.
0616124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Understed sogns Sydvestlige del, matr.nr. 9 s (9a) Høj, 3 x 20-22 m i tværmål. Græs- og lyngklædt. I sydsiden ældre gravning, ca. 8 m bred, gående 5-6 m ind i højsiden og til en dybde af ca. 2 m under højbunden. Hullets sider er ret stejle, men tilgroede, bortset fra den øverste del, der står med stejlbrink, utilgroet, 0,5-1 m høj, og til dels med "udhæng".
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig, tildels ödelagt Höi. I Toppen et stort Hul, fyldt med Sten. Diam 40', 12' h.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj, 22 M. i Diam. Udgravet med et 6.50 M. stor Hul, aabent mod NØ. Mange Sten ses. Lynggroet i Ager. = Æ B 36 Der var allerede da et stort Hul i Toppen, fyldt med Sten.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 22 m. Græs- og lyngklædt i Hedestykke. Tilgr. Huller i Top fra Øst.

1940 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 256/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Journal nr.: 773/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3 x 20-22 m. Græs- og lyngklædt. I sydsiden ældre gravning, ca. 8 m bred, gående 5-6 m ind i højsiden og til en dybde af ca. 2 m under højbunden. Hullets sider er ret stejle, men tilgroede, bortset fra den øverste del, der står med stejl brink, utilgroet, 0,5-1 m høj, og til dels med "udhæng".

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Noget forgravet høj i privat baghave. Bevokset at enkelte større træer.

Litteraturhenvisninger  (0)