Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-116

Fredningsnr.
462595

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg Høj, 1,4 x 17 m, nogle sten af kreds et par m indenfor foden; ujævn af grævlingegrav.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægniner [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj i Bøgeskov SV for 114, og en 40 m Ø for Vejen ved Loddens Vestgrænse. Den er 17 m i Diam. 1,40 m høj, med lidt ujævn Overflade, foraarsaget dels ved gammel Trævækst, dels af Grævling, som har to Huller i Højens nordøst Side. Nogle Sten af en Kreds ses et Par Meter indenfor Højfoden. Fredlyst. Dklt. Nr. 7. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,4 x 17 m, nogle Sten af Kreds af Par m indenfor Foden; ujævn af Grævlingegrav.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 1,2 x 15 x 15 m. Høj med spredte, synlige fodkranssten. Overfladen noget ujævn p.gr.a. (nu forladte) dyregrave. Ca. 6 m NV for højen en liggende, 2 m lang bautasten (indgår ikke i måleangivelsen). Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Udover bauta 4,5 m NNV for højfod er der endnu en mulig bauta 7,5 m N for højfod - denne er 150 cm lang, 150 cm bred og 30 cm høj og kløvet i fire dele, hvoraf den ene fjerdedel er fjernet.

Litteraturhenvisninger  (0)