Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-123

Fredningsnr.
4625101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 13 m i diameter, med 18 sten, øst for en ca. 0,6 m høj bautasten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... 10 Smaahøie [sb.123- 131], i Reglen neppe to Fod høie og omsatte med Randstene (mellem 21 og 38 Stykker om hver Høi). Mellem Høiene er der paa sine Steder reiste Bautastene. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds 13 m i Diam., med 18 Sten. Ø for en 0,6 m høj Bautasten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål:0,8 x 16,7 x 12,5 m. Høj omsat med 23 randsten, der udgør en kreds (10 m i diam.) ca. 2 m indenfor den nuværende højfod. I SV er fodkransen beskadiget af et kørespor, der synes at have forårsaget udvæltningen af 2 sten, som nu ligger i det iøvrigt ikke jævnlig benyttede spor. 4,5 m ØSØ for højen en 0,7 m høj bauta. 4 m NV for højen en liggende, 1,1 m lang bautasten, jvf. foto 11:02. I Ø, V, og S er randstenskæden muligvis dobbelt; i den S halvdel er den partielt dobbelt. 5 m ØNØ om randstenskæden ses yderligere en stor sten, o,4 m h og 0,6 x 0,6 m stor. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Høj. 0,5 x 10 m med stenkreds, 8 m i diameter, sat af 22 meget store sten. 4,5 m Ø for kredsen står en 0,8 m høj bautasten. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 26 synlige randsten. Randstene 0,4-1,1 m store. 3 bautasten - NV, ØSØ og Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)