Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-31

Fredningsnr.
462531

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1893 (Gdr. H.P. Nielsen) Diplom Afmærkn.: MS (1905, L. Lassen) Høj, 2 x 17 m. 46 randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(67) Lignende [sb.63] i Hegnet, Tværmaal 52 Fod, Høide 11-12 Fod. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 [sb.28-31] allerede fredlyste Gravhøje har MS; rettede i 1927; sandsynligvis [gl.] Sognebeskrivelsens Nr. 64-67 under Mtr. Nr. 145. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 17 m. 46 Randsten.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i Frejlev Skov. Mål: 1,6 x 15 x 15 m. Højen er omsat med 2 rækker tætliggende sten. Dobbeltkreds i højtop ses toppen af større sten (ca.0,3 m l. er synlig). Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten i højens nordvestside. På selve højtoppen anes spidsen af en større sten.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM - fortidsmindesten i SØ højfod. 45 synlige randsten. F462531 ligger ca 14 m øst for F462530, og ca 48 m vest for F462532.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sydøstdanmark
FM-sten i højside i syd. Ingen synlig bautasten 3 m fra højfod i øst. En mulig bautasten ligger 15 m øst for f.nr. 462532 og 12 m nordnordvest for f.nr. 462529.

Litteraturhenvisninger  (0)