Lysemose Skov I
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070611-9

Fredningsnr.
45234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4523-4, 5, 6. Voldsted. Voldstedet består af en lav, firesidet borgbanke ca. 32 x 32 m, omgivet af en grav. Voldstedet er skovbevokset. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eler beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, beplantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af vodgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter af- tale med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lysemose Skov (under Knuthenborg) er der flere gamle Voldsteder [sb.8-10], som ikke kunde opmaales nøiagtigt med vore Redskaber. Paa den østligste af dem, det som ligger ved Landeveien til Bandholm, er nu opført en Pavillon. [Voldstedet er afsat på grundlag af målebordsblad]. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, forefundet som beskrevet i fredningstekst. Knallertkørsel finder sted på voldstedet, dog givetvis uden ejerens tilladelse. En mulig forborg ses SV for borgbanken, afgrænset i N af dennes sydlige grav, i SØ af en lav grav, der udgår fra sydgraven og i en bue løber mod SV frem til sumpen. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt især i samspil med øvrige voldsteder i Lysemose Skov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1996 Privat opsamling
Journal nr.: 711-1996-21
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Tåknogle opsamlet i overfladen på en af holmene i Lysemose. Tåknoglen er udhulet i knoglens længderetning, og der er fyldt bly i hulrummet. Uvis funktion.

1996 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 711-1996-21
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)