Understed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100212-17

Fredningsnr.
0616123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Understed sogns sydvestlige del, matr.nr 9 s (9a) Høj, 2 x 15 m. Højfod afskåret. Bevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 2 M. høj; oprindelig Diam c 15 M; nu c 10 M, idet Foden dels er nedpløjet dels afskaaren. Tæt bevoxet med Buske; der er ingen kendelig Sænkning i Toppen. Mange løse Sten (antagelig Marksten) ligger paa Overfladen. Græs- og lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Bevokset i Ager. Højfod afskaaret.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj i agerholm i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)