Stenrøret
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-120

Fredningsnr.
51341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Marksystem, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Stenrøret", ca. 1 x 20 m. Bestående af mindre sten, der er dynget op omkring en stor klippeblok. Nylig restau- reret. Ubevokset i skov. NMI: Røse, "Stenrøret" .........
Undersøgelsehistorie  (8)
1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af partier af røsen uden fund.

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenrøret" kaldes en mægtig stor Stendynge, sammenhobet omkring en vældig Klippeblok. Der kan ingen Tvivl være om, at det er en Begravelse men en Undersøgelse vilde sikkert blive for kostbar i Forhold til Udbyttet. Mest Lighed har Stedet med Voldgravene i Bugten ved Salene nordlig fra Gudhjem.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, "Stenrøret", ca 1 x 20 m., bestaaende af mindre Sten, der er dynget op omkring en stor Klippeblok. Nylig restaureret. Ubevokset i Skov.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Agersystem Skelvolde og terrassekanter

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor røse, 2,5 x 15 m. "Stenrøret" i skov. Røsen opbygget omkring stor sten 2,5 m høj, 7,5 NØ/SV x 5 m bred omgivende stendynge 1,25 m høj. Spadsersti omkring højen. Selve højen uden bevoksning ved højfod dog begyndende opvækst af blåbær, brombær, ung eg og mos. 6 skåltegn på den store sten. Stenen skråner mod SØ. 1 lille skåltegn, 5 ca. 10 cm store skåltegn midt på klippens Sø-lige del. Klippen er overgroet med lav, der kan vise sig flere skåltegn hvis stenen renses. Indgår i pleje. kommunen. ** Seværdighedsforklaring ** Flot stenrøse uden vegetation, meget illustrativ.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Viggo Nielsen (1920-), Niels-Chr. Clemmensen, Axel Steensberg, Forhistorisk Museum, Moesgård, Jysk Arkæologisk Selskab
Oldtidsagre i Danmark Bornholm
2000
Vis på bibliotek.dk